Týdenní plán od 8. do 12. 5. 2023

Český jazyk

 • Slovesa, předložky, spojky.
 • Fixace pravopisných jevů  (tvrdé a měkké souhlásky, spodoba).
 • Uč. str. 92-95.

Čtení

 • Čtení jako zdroj informací.
 • Vyhledávací čtení.
 • Čítanka str. 136 a 137, pracovní listy.

Psaní

 • Opis a přepis.
 • Písanka str. 26 a 27.

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení čísly 0, 1, 2, 3
 • Slovní úlohy.
 • Procvičování sčítání a odčítání do 100.
 • Jednotky délky – mm, cm, dm.
 • Rýsování a měření úsečky.
 • PS str. 22-23.

Prvouka

 • Léto.
 • PS str. 65-67.

Pracovní vyučování

 • Zemědělská škola.

Výtvarná výchova

 • Tvarově zajímavé rostliny.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Projekt Trenéři do škol – házená.
 • Rychlý běh k metě, běh ve dvojicích, běh po vytýčené dráze.
 • Přehazovaná.

Doplňující informace pro rodiče

 • 8. 5. – státní svátek.
 • 9. 5. – 9:00 sokolníci – fotbalové hřiště.
 • Prosím, kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky, funkční fix).
 • V aktovce denně připravené pravítko, malá a velká fólie, tabulka.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český                                                       Matematika Prvouka                                                  
Slovní druhy Násobení a dělení 2 Hodiny
Podstatná jména Násobení 3 Léto
Určování sloves Dělení 3 Léto kvíz
Předložky Nás. a děl. 2 a 3
Spojky Násobilka – náhodné kolo
Slovní druhy v oblacích Násobilka – krtek
Třídíme slovní druhy Sčítání do 100
Měkké a tvrdé souhlásky Sčítání a odčítání do 100 
Spodoba Násobení 3 (čas)
Správně x chybně Dělení 3 (čas)
Back To Top