Týdenní plán od 8. 4. do 12. 4. 2024

Český jazyk

 • Souvětí, spojovací výrazy.
 • Vyjmenovaná slova, slovní druhy, koncovky podstatných jmen.
 • Společná četba, referáty.

Sloh

 • Stylizace a kompozice dopisu.

Matematika

 • Celek, část, zlomek – čitatel, zlomková čára a jmenovatel.
 • Slovní úlohy.
 • Početní výkony s přirozenými čísly.
 • G – rýsování obdélníku.

Informatika

 • Psaní ZAV.

Vlastivěda

 • Karel IV.

Přírodověda

 • Ekosystém okolí lidských obydlí – živočichové.

Pracovní činnosti

 • Pěstitelské práce.

Výtvarná výchova

 • Přírodní objekty.

Hudební výchova

 • Předehra, mezihra, dohra.
 • Poslech.

Tělesná výchova

 • Průpravná cvičení na atletiku.
 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu věcí do vyučování.
 2. Doporučuji každodenní čtení z vlastní knihy + procvičování učiva z plánu.
 3. Do pohádky, kterou nacvičujeme si už mohou děti nosit kostýmy (pokud nebudete moct něco sehnat, dejte mi vědět).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HROU
Jazyk český Matematika Přírodověda Vlastivěda
Procvič si (VJ nebo S) Zlomky Ekosystém okolí lidských obydlí Vláda Lucemburků
Koncovky podstatných jmen Poznej zlomek Poznávačka Lucemburkové
Koncovky Zlomky Test Kvíz Lucemburkové
Pády podst. jmen Jednotky objemu Průkaz cyklisty Mládí Karla IV.
Vyjmenovaná slova mix Jednotky hmotnosti Karel IV. – stavitel
Stavba věty Slovní úlohy Test Karel IV.
Vyjmenovaná slova
Určování slovní druhy
Informatika
šifry
Kód kostky

Back To Top