Týdenní plán od 8. 3. do 12. 3. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po 
 • Sloh – vyprávění podle osnovy
 • Čtení – čtení z vlastní knihy – zpracovávání do ČD
 • Psaní –  Písanka 2 – str. 9, 10 – opis, přepis, úhledné a čitelné písmo

Anglický jazyk

 • Greg´s flat – furniture
 • My bedroom – A letter to a friend

Matematika

 • Písemné odčítání a  sčítání čísel do 1 000
 • Procvičování násobení a dělení do 100
 • Slovní úlohy
 • G –  opakování : úsečka, kruh, kružnice

Prvouka

 • Rostliny kvetoucí a nekvetoucí, okrasné a užitkové

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti

Výtvarná výchova

 • Sledování základních přírodních zákonitostí

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2. Omlouvejte absenci dítěte.
 3. Zkontrolujte a doplňte chybějící nebo nefunkční pomůcky.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top