Týdenní plán od 8. 2. do 12. 2. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po P
 • Opakování VS po B, L, M
 • Sl – Práce se slovy, rozhovor
 • Uč. str. 76-82, PS 2. díl str. 17-18
 • Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka str. 29, 30
 • Čt: Divadlo – dějství, herec

Anglický jazyk

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Procvičování násobení a dělení do 100
 • Jednotky hmotnosti
 • Procvičování převodů jednotek délky
 • G – kruh
 • Uč. str.  27, 29, 30, 35

Prvouka

 • Podmínky života na Zemi – vzduch, půda

Pracovní činnosti

 • Pomoc při běžných domácích činnostech

Výtvarná výchova

 • Půda a její živočichové

Hudební výchova

 • Písnička k VS po P

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

Back To Top