Týdenní plán od 8. 12. do 12. 12. 2014

 

Český jazyk

 • Procvičování mluvnických kategorií
 • Podmět a přísudek (holý, rozvitý…)

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – osnova

Anglický jazyk

 • Opakování a procvičování
 • Přivlastňovací zájmena
 • Otázky to be
 • Lekce 2D – to be (zápor)

Matematika

 • Písemné dělení 2 cif. dělitem
 • Průměrná rychlost

Vlastivěda

 • Obnovení republiky

Přírodověda

 • Fauna a flora v jednotlivých
 • Tropický pás

Pracovní činnosti

 • Adventní tvoření

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení prostorového vidění

Hudební výchova

 • Hudební improvizace
 • Nácvik koled

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Překážkový běh

Doplňující informace pro rodiče

Pravidelně kontrolujte Elku, navštěvujte také www.proskoly.cz (dětem byla rozdána přístupová hesla i pro rodiče).

 

Odkazy k procvičování učiva
Přírodověda Český jazyk Vlastivěda Informatika Různé 
Tropický pás Podmět a přísudek Osvobození Datlování Adventní kalendář
Opakování Test – podmět a přísudek Opakování Slova a vzducholodě  
         
         

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top