Týdenní plán od 8. 12. do 12. 12. 2014

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova – procvičování
 • Slovesný čas, slovesa zvratná
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Vánoční přání

Anglický jazyk

 • Kim je nemocná

Matematika

 • Písemné násobení a dělení

Vlastivěda

 • ČR – pohoří, hory a nížiny

Přírodověda

 • Živočichové lesa

Pracovní činnosti

 • Výroba kulis k divadlu

Výtvarná výchova

 • Trička do divadelního představení

Hudební výchova

 • Koledy
 • Vánoční písně

Tělesná výchova

 • Stoj na rukou

Doplňující informace pro rodiče

 

16. 12. v 15. 30 hod. vánoční besídka pro rodiče s programem dětí a výrobou vánočních ozdob. 

Odkazy na procvičování učiva

 

Jazyk český    Matematika Angličtina  
 Slovesa  Písemné   dělení       have got
 Vyjmenovaná slova                               Jednotky hmotnosti zvířata 
 Slovesa   zvířata
    Santa – hra

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top