Týdenní plán od 8. 11. do 12. 11. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova  po s, v, z – opakování a procvičování učiva
 • Verš, rým – text zpaměti
 • Slovní druhy

Sloh

 • Popis

Anglický jazyk

 • Obohacování slovní zásoby

Matematika

 • Čísla do 10 000
 • Sčítání a odčítání  zpaměti v oboru do 10 000
 • Dělení jednociferným dělitelem
 • Jednotky
 • G – rýsování  kolmic, rovnoběžek

Vlastivěda

 • Významné obce a města okolí, společenské, hospodářské, historické, technické
 • Moravskoslezský kraj

Přírodověda

 • Rostliny – vlastnosti a dělení

Pracovní činnosti

 • Pečení

Výtvarná výchova

 • Zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Takty a taktování
 • Píseň – Chválím tě, Země má

Tělesná výchova

 • Cvičení na posilování těla.

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top