Týdenní plán od 8. 10. do 12. 10. 2012

Český jazyk

 • Slovní druhy.
 • Vyjmenovaná slova.
 • Význam slov.

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu.

Anglický jazyk

 • The radio.

Matematika

 • Písemné násobení 2, 3, 4 cif. činitelem.
 • Pamětné i písemné dělení.
 • Geometrie: vlastnosti úhlopříček.

Vlastivěda

 • Revoluční rok 1848.

Přírodověda

 • Země ve vesmíru.

Pracovní činnosti

 • Výrobek z krepového papíru.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí.

Hudební výchova

 • Na tom bošileckým mostku.
 • Rytmická cvičení.

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky.
 • Hod.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 9. 10. jedeme do Krnova na dopravní hřiště (podrobnosti na ELCE).
 • Doplaťte ZAV, SRPDŠ a fond na říjen.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top