Týdenní plán od 7. 6. do 12. 6. 2015

 

Český jazyk

 • Opakování učiva
 • Procvičování pravopisných jevů
 • Větný rozbor

Český jazyk – sloh

 • nevyučuje se – výlet

Anglický jazyk

 • Opakování učiva

Matematika

 • Řešení slovních úloh
 • Opakování učiva

Vlastivěda

 • Josef II.

Přírodověda

 • Ekosystém potok a řeka

Pracovní činnosti

 • Herbář – vycházka

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se – výlet

Hudební výchova

 • Poslech ukázek dle výběru

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

10. 6. – výlet farma Seletice

11. 6. – 12. 6. – výlet Brno

 

český jazyk angličtina
slovní druhy průběhový čas 
  activities 2   
Back To Top