Týdenní plán od 7. 6. do 11. 6.

Český jazyk

 • Procvičování – příslovce
 • Spojky, částice, citoslovce
 • Procvičování pravopisu

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se – školní výlet

Anglický jazyk

 • Nevyučuje se – školní výlet

Matematika

 • Opakování probraného učiva
 • Příprava na závěrečnou pís.práci

Vlastivěda

 • Moravský kras

Přírodověda

 • Praktické zapojování el. obvodů

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se – školní výlet

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se  – školní výlet

Hudební výchova

 • Nácvik umělé písně

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se – školní výlet

Doplňující informace pro rodiče

8. 6. – 10. 6. školní výlet  do Rožnova – Pustevny, Radhošť, ruční výrobna svíček, pohankový mlýn, skokanské můstky

                                  Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top