Týdenní plán od 7. 5. do 11. 5. 2012

Čtení

 • Čtení slov s ď, ť, ň
 • Čtení neznámého textu
 • Slabikář str. 107, 108

Psaní

 • Strana 18, 19
 • Diktát slov

Matematika

 • Metr
 • Měření ve třídě

Prvouka

 • Měření času

Pracovní vyučování

 • Dárek pro maminku

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Vycházka do přírody

Doplňující informace pro rodiče

11. května vycházka na Dubí vrch, děti musí mít pořádnou obuv, pláštěnku a  pití. Podrobnosti na El -ce.

Do prvouky budou potřebovat papírové hodiny.

Uvidíme se na TS dne 10. května od 15, 30 do 17, 30 hod.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top