Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3.

 

Čtení

 • Slabikář str. 100 – 105
 • Slova ve Slabikáři str.66
 • Vymýšlení slov na rýmování

Psaní

 • Písanka č.3 str.1 – 6
 • Opakovat psací písmo podle Slabikáře str.124

Matematika

 • Počítání příkladů typu 10+6,  12-2
 • Pracovní sešit str. 12 – 14
 • Procvičování psaní číslic do 20 podle diktátu
 • Psaní sloupečků

Prvouka

 • Příroda na jaře – vycházka ve čtvrtek

Pracovní vyučování

 • Ošetřování pokojových květin

Výtvarná výchova

 • Domácí zvířata – barevné křídy

Hudební výchova

 • Písnička Sedí liška pod dubem
 • Opakování písničky Maličká su

Tělesná výchova

 • Vycházka ve čtvrtek

Doplňující informace pro rodiče

Doplňujte psací potřeby, procvičujte pamětné počítání do deseti. Dávejte dětem méně teplé oblečení do třídy. Do konce března vybíráme 60 Kč na vstupenku do divadla 11.4. v Opavě.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top