Týdenní plán od 7. 2. do 11. 2.

Český jazyk

 • Koncovky podstatných jmen
 • Shoda

Český jazyk – sloh

 • Osnova k vypravování

Anglický jazyk

 • Monday to Friday

Matematika

 • Sčítání a odčítání desetinných čísel
 • Písemné dělení 2. cif. číslem
 • Ge: krychle a kvádr

Vlastivěda

 • Evropa

Přírodověda

 • Člověk – jeho postavení mezi organismy
 • Životní prostředí člověka

Pracovní činnosti

 • Dokončení loutek
 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Písmo

Hudební výchova

 • Hudební teorie

Tělesná výchova

 • Závodivé a pohybové hry

Informatika

      Práce s textem

Doplňující informace pro rodiče

                       Grčková Ludmila, třídní učitelka 

Back To Top