Týdenní plán od 7. 11. do 11. 11.

Čtení

 • Procvičování slabik LO, ME, SI, PU…
 • Vyvození T, t
 • Skládání slov a slabik na tabulky

Psaní

 • Růžová písanka číslice 5
 • Procvičování – malé psací – e, i, u, l

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 4
 • Slovní úlohy – znázornění
 • Uč. str. 20, 21
 • Číselná řada, číselná osa

Prvouka

 • Role členů rodiny
 • Uč. str. 21, 22

Pracovní vyučování

 • Vystřihování podle šablony

Výtvarná výchova

 • Kombinování přírodních materiálů

Hudební výchova

 • Ukolébavka

Tělesná výchova

 • Akrobacie

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu od 15,30 do 17,30 hod. – třídní schůzky. Přinést 15,- Kč na malování baněk. Děnně procvičujte čtení, skládání na tabulky, sčítání a odčítání do 4.

                           Grčková Ludmila, třídní učitelka.

 

Back To Top