Týdenní plán od 6. 10. do 10. 10. 2014

Čtení

 • Stále procvičujeme slabiky a slova se slabikami na M, m.
 • Vyvození písmenka L, l. Živá abeceda str. 11-12.

Psaní

 • Uvolňovací cviky – volné listy.
 • Písanka str. 18-19.

Matematika

 • Číselná řada, porovnávání, sčítání a odčítání v oboru do 3.
 • Slovní úlohy. Nácvik psaní číslice 4. Pracovní sešit str. 16-17.

Prvouka

 • Tématická podzimní vycházka – pouštění draků, sběr přírodnin.
 • Pozorování podzimní přírody – umět popsat znaky podzimu.

Pracovní vyučování

 • Výše uvedená vycházka.

Výtvarná výchova

 • Dokončení koláže.

Hudební výchova

 • Písničky, říkanky na podzimní téma. Hra na tělo.
 • Nácvik hudebního doprovodu na hrací roury – bobotubes.

Tělesná výchova

 • Běh k metám, obíhání, slalomový běh, běh na rychlost.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Na úterní vycházku – vhodnou obuv a oděv do přírody.
 2. Do batůžku pití, svačinku, kapesníky.
 3. Denně chviličku skládejte ze složky slabiky i slova.
 4. Ve složce uložte písmenka na pravou stranu.
 5. Slabiky budeme ukládat vždy na levou stranu složky.
 6. Poztrácená písmenka dětem vyrobte a doplňte.
Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Čteni Matematika Prvouka
Poznáme slabiky Číselná řada do 5. Ovoce a zelenina
Slabiky s písmenem M, m. Počítáme do 5. Podzim
Slabiky s M Porovnávání  
Back To Top