Týdenní plán od 6. 9. do 10. 9. 2021

Český jazyk

 • Mateřský jazyk
 • Opakování učiva 3. třídy
 • Technika psaní

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – prázdniny

Anglický jazyk

 • Opakování učiva 3. třídy

Matematika

 • Opakování vlastností sčítání a odčítání
 • G – různoběžky

Vlastivěda

 • Česká republika – vznik, člen EU, státní zřízení

Přírodověda

 • Příroda živá a neživá

Pracovní činnosti

 • Poučení o bezpečnosti
 • Práce s drobným materiálem

Výtvarná výchova

 • Volné zachycení skutečnosti – léto

Hudební výchova

 • Pěvecké dovednosti – dýchání, výslovnost
 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Hygiena, bezpečnost, 1. pomoc v Tv

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2. Zkompletujte cvičební úbor – za příznivého počasí budeme cvičit venku.
 3. Pořiďte dětem obaly na učebnice a sešity.
 4. Ve čtvrtek 9. 9. v 15.30 v učebně 4. B proběhne společná třídní schůzka.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top