Týdenní plán od 6. 9. do 10. 9. 2021

Čtení

 • Rozvoj zrakové diferenciace, pravolevé orientace.
 • Hláska a písmeno A, Á.
 • Živá abeceda str. 3-7.

Psaní

 • Uvolňovací cviky – posun ruky po papíře, uvolnění ruky, ramenního kloubu a zápěstí.
 • Základní hygienické návyky při psaní.
 • Písanka str. 2, 3, 4 a další kresebné uvolňovací cviky.

Matematika

 • Číselná řada 1 – 6, čtení čísel, číslo x počet prvků.
 • Řádek, sloupeček.
 • Geometrické tvary -čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník.
 • Nácvik číslice 1.
 • PS str. 2-9, psaní číslic str. 1.

Prvouka

 • Školní režim – činnosti ve škole.
 • Oskarova prvouka str. 1-3.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem (skládání) – kočka.

Výtvarná výchova

 • Jsem školák – malba.

Hudební výchova

 • Nácvik písně Pod naším okýnkem.
 • Doprovod na tělo, na rytmické hudební nástroje.

Tělesná výchova

 • Smluvené signály, povely a znamení.
 • Hry, překonávání překážek.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 6. září další testování dětí (s rodiči 7:20 v učebně Hv).
 2. V úterý 7. září v 16 hodin společná třídní schůzka.
 3. Do pátku 10. 9. budou mít děti zkráceno vyučování do 11 hodin.
 4. Kontrolujte dětem pravidelně pouzdro (ostrouhané pastelky a tužky).

                                                       Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Orientace v prostoru Spočítej předměty Školní potřeby
Řádek – sloupec Počítáme do 3 Jak se chováme o přestávce
Počet slabik ve slově Spočítej zvířátka
Poslouchej Počet zvuků
Pexeso
Back To Top