Týdenní plán od 6. 6. do 10. 6. 2022

Český jazyk

 • Procvičování slovních druhů
 • Věta jednoduchá, souvětí

Anglický jazyk

 • Procvičování slovní zásoby

Matematika

 • Písemné násobení
 • Procvičování probraného učiva
 • G: Konstrukce trojúhelníku
 • Čas

Prvouka

 • Vnitřní ústrojí člověka
 • Kostra a svaly

Pracovní činnosti

 • Člověk – kostra

Výtvarná výchova

 • Člověk – kresba

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Poslech

Tělesná výchova

 • Atletika
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. 10. 6. Školní výlet – bližší informace na EduPage
 2. Prosím o uhrazení částky 25 Kč – Ozoboti
 3. Do konce školního roku budete také hradit částku za pracovní sešity do 4. třídy

ODKAZY K PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

Český jazyk Matematika Prvouka
Slovní druhy Písemné násobení Vnitřní ústrojí člověka
Vzorce souvětí Násobení a dělení zpaměti Kostra
Slovní druhy – pexeso Svaly
Pracovní list – vzorce souvětí Kvíz – vnitřní orgány

Kateřina Vergu, třídní učitelka

Back To Top