Týdenní plán od 6. 6. do 10. 6. 2022

Český jazyk

 • Slova neohebná, slovní  druhy – určování
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Vh a Vv, grafická stavba věty
 • Střídavé čtení, přednes vhodného textu

Český jazyk – sloh

 • Vypracování
 • Výpisek

Anglický jazyk

 • Culture, English Across the Curriculum

Matematika

 • Procvičování převodů jednotek
 • Desetinná čísla
 • G: tělesa

Vlastivěda

 • Jihomoravský kraj

Přírodověda

 • Výroba papíru a cukru

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Vliv chemických přípravků na rostliny, rozmnožování rostlin

Výtvarná výchova

 • Kresba

Hudební výchova

 • Taneční hudba

Tělesná výchova

 • Míčové hry
 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 8. 6. 2022 jedeme na školní výlet: Ostrava  – planetárium, Kopřivnice – muzeum.
 • V pátek 17. 6.  2022 budou děti odevzdávat ČD s posledním zápisem.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Předložky s/z 1, předložky s/z 2, předpony s/z,

Převody jednotek, DČ, síť krychle a kvádru, složené obrazce, obvody obrazců,

Výroba papíru 1, výroba papíru 2, jednoduché stroje,

Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, video,

Back To Top