Týdenní plán od 6. 6. do 10. 6. 2022

Čtení

 • Docvičování základních čtenářských dovedností.
 • Práce s textem.
 • Tvoření odpovědí na otázku.
 • Skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Slabikář 3. díl str.23-28.

Psaní

 • Písmena  S, Š, L, D, Z, Ž, Ď, Ť, Ň.
 • Psaní s porozuměním – psaní odpovědi na otázku celou větou.
 • Písanka 3. díl str. 28-32.
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát.

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-20, početní diktát.
 • Slovní úlohy.
 • Geometrická tělesa.
 • PS str. 45-50.

Prvouka

 • Nakupování.
 • Povolání dospělých, povolání rodičů.
 • PS str. 74-75.

Pracovní vyučování

 • Vycházka – povolání dospělých, nakupování.

Výtvarná výchova

 • Jak jsme jeli do knihovny – kresba.

Hudební výchova

 • Hra na tělo, rytmická cvičení.

Tělesná výchova

 • Nácvik přehazované.

Doplňující informace pro rodiče

 • 6. 6. – návštěva knihovny v Krnově.
 • Trénujte pamětné počítání, pravidelně čtěte, trénujte psaní písmen a slov.
 • Kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování – fixy na tabulku, vyčištěné fólie, ostrouhané tužky a pastelky, lepidlo, pravítko.

  Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Vrtulníky na výletě + a – do 20 Moje vlast
Vyber správné slovo Geometrické tvary a tělesa Státní symboly
Skládání slov Pexeso Můj domov
Vyhledej názvy osob Spočítej a doplň znaménko Hymna ČR
Přečteš dopis? Vyber vhodná čísla Můj domov – Jarek Šimek
Tiskací a psací písmena Slovní úlohy Slož si mapu ČR
Seřaď věty Odčítání na čas
Procvičuj!
Práskni balónek
Back To Top