Týdenní plán od 6. 6. do 10. 6. 2011

Český jazyk

 • Slovní druhy (předložky, spojky).
 • Procvičování vyjmenovyných slov.
 • Dokončení malého pracovního sešitu.
 • Učebnice str. 122-125.

Sloh

 • Vyprávění.

Čtení a psaní

 • Pokračování v čítance.
 • Plynulé čtení s porozuměním.
 • Opisy přepisy z čítanky.

Anglický jazyk

 • Použití can, can´t ve větách.
 • Učebnice str. 54-55.
 • Alphabet.

Matematika

 • Procvičování učiva.
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000.
 • Slovní úlohy.

Prvouka

 • Malý testík na lidské tělo.
 • Opakování zdraví, pracovní sešit str.66-67.
 • Beseda se zdravotní sestrou.
 • Významné dny.

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy, kufry.

Výtvarná výchova

 • Kresba tužkou, příroda.

Hudební výchova

 • Taneční hry se zpěvem.

Tělesná výchova

 • Atletika.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Tento týden ze čtvrtka na pátek spíme ve škole. Sraz ve čtvrtek v 16.00 ve škole. S sebou karimatku, spacák, polštářek, hry, něco k snědku, pití, (maminky prosíme o dobrou buchtu). Aktovku si děti nechají ve čtvrtek ve škole. V pátek se normálně odučíme podle rozvrhu.
 2. Noste peníze na výlet 250 Kč a 180 Kč na pracovní sešit, 25 Kč na fotku třídy.
 3. 13. 6. jedeme na výlet. Sraz u školy v 7.30 hodin. Informace ještě pošlu po dětech.
 4. Známky sledujte na stránkách iskola.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČITNA
Slovní druhy Počítání s robotem Test zvířata
Vyjmenovaná slova Násobení na čas Zvířata
Klauni Dělení na čas Zvířata – přiřaď
Vyjmenovaná slova Poskládej dinosaura Co dělají?

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top