Týdenní plán od 6. 6. do 10. 6. 2022

Český jazyk

 • Pravopisné jevy – procvičování
 • Stavba věty
 • Práce s textem

Sloh

 • Inzerát

Matematika

 • Procvičování učiva
 • Převody jednotek
 • Slovní úlohy
 • G –  síť krychle, kvádru

Vlastivěda

 • 1. sv. válka a vznik ČR

Přírodověda

 • Prezentace – Moje kniha o živočichovi
 • Dopravní výchova

Pracovní činnosti

 • Výrobek z papíru

Výtvarná výchova

 • Zachycení přírody

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Poslech ukázek

Tělesná výchova

 • Atletika – běh
 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

 

Back To Top