Týdenní plán od 6. 5. do 10. 5. 2024

Český jazyk

 • Mluvnice: Vyjmenovaná slova po F, slovesa.
 • Procvičování VS po B, L, M, S, V, Z,  slovních druhů a mluvnických kategorií podst. jmen.
 • Sloh – pořadí vět v příběhu.
 • Uč. str. 95-97.
 • Čtení: Obsah přečteného textu, hlavní postavy, místo.
 • Psaní: opis, přepis – str. 22 a 23.

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Dělení mimo obor malé násobilky.
 • Procvičování probraných typů příkladů
 • Slovní úlohy.
 • PS str. 44.
 • G: Konstrukce trojúhelníku, PS str. 42-45.

Prvouka

 • Rozmnožování člověka, etapy vývoje.
 • PS str. 60 a 61.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení jednoduchého ozdobného předmětu.

Výtvarná výchova

 • Lidské tělo.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se – státní svátek.

Tělesná výchova

 • Plynulý rozběh, rychlý odraz, švih paže – skok do dálky.
 • Hod kriketovým míčkem spojený s rozběhem.

Doplňující informace pro rodiče

 • 8. 5. – státní svátek.
 • 10. 5. – společné focení tříd. Prosím o vhodné oblečení pro děti

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA   
Jazyk český Matematika PRV
VS po B Dělení mimo obor MN Etapy vývoje – video
VS po L Násobení mimo obor MN Vývoj člověka
VS po M Pamětné + a – Období života
VS po P Písemné + a –
VS po S Písemné násobení – video
VS po V Písemné násobení – trénuj
VS po Z Matematická pětiminutovka
Slovesa Konstrukce trojúhelníku
Postupuj po slovesech Číselné řetězce
Oprav špatný výsledek
Back To Top