Týdenní plán od 6. 4. do 10. 4. 2015

 

Český jazyk

 • Věta jednoduchá
 • Vyjmenovaná slova

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba, povolání.

Matematika

 • Početní výkony s přirozenými čísly
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Karel IV.
 • Jan Hus

Přírodověda

 • Ekosystém –  louka

Pracovní činnosti

 • Výrobek z hlíny

Výtvarná výchova

 • Historie a současné umění

Hudební výchova

 • Předehra, mezihra, dohra
 • Opakování not

Tělesná výchova

 • Tanec na bázi skočné a přísuvné

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu proběhnou třídní schůzky od 15,30 – 17,30 hod.

 

matematika český jazyk angličtina
pamětné násobení a dělení podstatná jm.  Hra dny v týdnu 
rovnice vyjmenovaná slova Povolání 
    Lidé a práce
Back To Top