Týdenní plán od 6. 3. do 10. 3. 2023

Český jazyk

 • Slovesa osoba, číslo, čas.
 • Vyjmenovaná slova po P.
 • Čtení: divadlo-dějství, herec, kulisy, dramatizace.
 • Sloh: vymýšlení pohádky, práce se slovy, přirovnání.

Anglický jazyk

 • Colin in Computerland, Party time!

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel (pod sebou i pamětně).
 • Kružnice, kruh.

Prvouka

 • Slunce a planety.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení jednoduchého ozdobného předmětu s využitím některých technik zpracování.

Výtvarná výchova

 • Funkce ilustrací jejich výrazových prostředků.

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasové rozsahu.

Tělesná výchova

 • Prohlubování síly, rovnováhy a správného držení těla – stoj o rukou s dopomocí, chůze na obrácených lavičkách.

Doplňující informace pro rodiče

 • Všem účastníkům lyžařského kurzu uděluji velkou pochvalu za zvládnutí lyžařského výcviku. Mám z vašich úspěchů velkou radost.
 • A ještě dnes si dejte do pořádku učební pomůcky a oblečení do tělesné výchovy. V pondělí hurá na učení.

Učení je hra

 

Back To Top