Týdenní plán od 6. 12. do 10. 12. 2010

Český jazyk

 • Podmět a přísudek holý, rozvitý, několikanásobný
 • Mluvnické kategorie u sloves
 • Vyjmenovaná slova

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – osnova

Anglický jazyk

 • A letter to a penfriend
 • Sloveso HAVE GOT

Matematika

 • Pamětné početní příklady
 • Písemné dělení 2 cif. činitelem
 • Geometrie: obsah obdélníku a čtverce, jednotky obsahu     

 Vlastivěda

 • Okupace
 • 2. světová válka

Přírodověda

 • Lidé ve vesmíru
 • Gravitační síla

Pracovní činnosti

 • Papírořezy

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení prostorového vidění

Hudební výchova

 • Koledy
 • C dur, malá hudební forma

Tělesná výchova

 • Bruslení

Informatika

 • Orientace na klávesnici PC
 • Základy formátování

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 10. 12. 2010 pojedeme do Krnova na bruslení. Proto žádám o zaplacení fondu na prosinec do 9. 12.

Některým žákům chybí v kufřících (krabičkách) na Vv a Pv pastelky, lepidlo a nůžky. Prosím o urychlené doplnění.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top