Týdenní plán od 6. 12. do 10. 12. 2010

Český jazyk

 • Opakujeme vyjmenovaná slova po L, po M
 • Podstatná jména, rod a životnost
 • Učebnice str. 53 až 57

Sloh

 • Přání k Vánocům 

Čtení a psaní

 • Čítanka str. 80 až 84
 • Písanka str. 21, 22

Anglický jazyk

 • Časové údaje

Matematika

 • Opakujeme násobilku
 • Sčítání  a odčítání stovek zpaměti
 • Sčítání a odčítání stovek s desítkami a jednotkami
 • Učebnice str. 66 až 70
 • Opakujeme učivo geometrie – polopřímky, rovnoběžky, různoběžky

Prvouka

 • Povolání a volný čas
 • Vánoce

Pracovní činnosti

 • Čertí hlavy

Výtvarná výchova

 • Betlém

Hudební výchova

 • Poslech a zpěv koled

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

Děkuji všem dětem a rodičům za páteční účast.

Připomínám, že ve středu jedeme plavat, pak se 2 hodiny učíme. Další plavání je v pondělí 13. 12. 2010

Prosím, aby si děti přinesly do slohu vánoční pohled ( prázdný). Děkuji.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top