Týdenní plán od 6. 11. do 10. 11.

Český jazyk

 • Opakování druhů vět
 • Věta, slovo, slovní význam
 • Pořádek slov ve větě

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Důraz na plynulé čtení
 • Důraz na klesání či zvedání hlasu na konci věty

Psaní

 • Procvičování psaní psacích písmen velké a malé abecedy
 • Opis, přepis, diktát slov a vět

Matematika

 • Opakování příkladů na 7+ a 13-
 • Vyvození příkladů na 6+, 5+, 14-, 15-
 • Číselná řada do 100, počítání po desítkách
 • Geo: body, litry

Prvouka

 • Podzimní zahrada
 • Ryby, ptáci

Doplňující informace pro rodiče

 1. Dne 23. 11. proběhnou konzultační třídní schůzky – prospěch a chování na čtvrtletí.
 2. Dne 27. 11. jedeme do loutkového divadla v Opavě, akce bude dopolední, návrat na oběd – přesné informace dodám.
 3. Prosím o kontrolu přípravyžáků na vyučování, děkuji.
Český jazyk Matematika Prvouka
Opakování druhů vět Sčítání do 20 s přechodem 10 Sklizeň na podzim
Posloupnost ve větě Číselná řada do 100
Back To Top