Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2022

Český jazyk

 • Aktivizace učiva 4. ročníku

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Matematika

 • Aktivizace učiva 4. ročníku

Vlastivěda

 • Opakování z českých dějin

Přírodověda

 • Rozmanitost přírody

Informatika

 • Řád učebny ICT
 • Popis počítače a přídavných zařízení

Pracovní činnosti

 • Třídnické práce

Výtvarná výchova

 • Prázdniny – volná technika

Hudební výchova

 • Opakování známých písní

Tělesná výchova

 • Poučení o bezpečnosti
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí přinést cvičební úbor  (v příznivém počasí budeme cvičit venku).
 2.  Nezapomeňte na sešity a obaly, výtvarné potřeby, pořadač pod lavici.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda
Opakování Opakování Dějiny – videa Léto
Zlomky Testík Rozmanitost přírody
Letopočty Testík
Pravěk – prezentace
Slované
Velká Morava
Back To Top