Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2022

Český jazyk

 • Opakování učiva 1. ročníku
 • Analýza a syntéza slov, písmena, hlásky, slabiky
 • Slova, věty
 • Vlastní jména
 • str.  str. 4-6

Čtení

 • Zjišťování čtenářských dovedností
 • str. 3-5

Psaní

 • Malá a velká psací písmena – opis, přepis
 • Správný úchop pera, sklon sešitu
 • str. 1-3

Matematika

 • Čísla 0-20
 • Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10
 • Porovnávání, rozklad čísel
 • str. 1-6

Prvouka

 • Škola, školní řád
 • str. 4-5, PS 1-2

Pracovní vyučování

 • Dodržování bezpečnosti při práci a čistotu pracovní plochy (stříhání, lepení)

Výtvarná výchova

 • Prázdniny

Hudební výchova

 • Rytmické hry na tělo
 • Opakování písní z 1. třídy

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 6. 9. jedeme na plavecký výcvik – info na Edupage.

Ve čtvrtek 8. 9. proběhnou ve třídě společné schůzky – 15:30 hod.

Prosím o obalení učebnic a pracovních sešitů, dokoupení pomůcek.

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Jiné
Urči počet slov Sčítej Škola Září – píseň
Počet slabik – přesmyčky Odčítej Jak se chovat Škola
Slož větu Řetězce Škola – opakování Abeceda
Oprav slova Pyramidy

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top