Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2022

Český jazyk

 • Aktivizace poznatků z 2. ročníku
 • Věta, slovo, slabika
 • Dělení hlásek
 • Druhy vět

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Opakování násobilky do 50
 • Opakování sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
 • Opakování sčítání a odčítání do 100

Prvouka

 • Škola, adresa, okolí
 • Spolužáci, pravidla slušného chování
 • Dopravní značky

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Zážitky z prázdnin , kresba

Hudební výchova

 • Opakování písní 2. ročníku
 • Hudební hry

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

 • 5. 9. končíme vyučovací den v 11. 20 hod.
 • 6. 9. jedeme plavat. Odjíždíme od školy v 7. 20 hod. Další 2 hodiny si vezmeme JČ a VV.
 • 8. 9. v naší třídě třídní schůzka v 15. 30 hod.

Opakuj si učivo 2. ročníku !

Jazyk český Matematika  Prvouka
Věty se skládají ze slov Odčítání do 20 Dopravní značky
Slova se skládají ze slabik Sčítání do 20 Pravidla pro chodce
Druhy vět Sčítání a odčítání přes desítku do 100 Cesta do školy
Doplň samohlásku u,ú,ů Početní trenažer
Násobení a dělení 0 – 5
Back To Top