Týdenní plán od 5. 4. do 9. 4. 2021

Český jazyk

 • Věta jednoduchá, souvětí
 • Procvičování učiva – zájmena, číslovky, slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Popis

Matematika

 • Sčítání a odčítání zlomků
 • Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100
 • Jednotky času, délky, objemu – opakování
 • GE – přímky – opakování

Vlastivěda

 • Ústecký a Karlovarský kraj
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Cévní soustava a krev
 • Trávicí soustava

Informatika

 • ZAV
desetinná čísla Ústecký kraj
převody trávicí soustava
slovní druhy
věta jednoduchá a souvětí
Back To Top