Týdenní plán od 5. 4. do 9. 4. 2021

Pondělí

Státní svátek

Úterý

Čtení a psaní

 • Fixace hlásky ř.
 • Čtení z čtecích listů.
 • Slabikář str. 75
 • Psaní nácvik velké psacího P – písanka str. 28.

Matematika

 • Opakování sčítání a odčítání do 10.
 • Sčítání a odčítání desítek do 20.
 • Pracovní sešit str. 12/zelený rámeček.

Středa

Čtení a psaní

 • Vyvození hlásky CH.
 • Slova a věty s CH, ch.
 • Slabikář str. 76.
 • Písanka  str. 28

Matematika

 • Vyvození sčítání bez přechodu do 20.
 • Pracovní sešit str. 13
 • Fólie, příklady.

Čtvrtek

Čtení a psaní

 • Fixace hlásky ch, slova a věty.
 • Slabikář str. 77.
 • Čtecí list.
 • Písanka, nácvik velkého psacího R, Ř.
 • Písanka str. 29.

Matematika

 • Pracovní sešit str. 14.

Pátek

Čtení a psaní

 • Fixace hlásky ch, čtecí list.
 • Písanka str. 29.

Prvouka

 • Opakování o jaru.
 • Pracovní sešit str. 53.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Distanční výuka pokračuje podle rozvrhu jako každý týden. Online hodiny zadány přes kalendář Teams.
 2. Prosím o každodenní čtení.
 3. Děkuji za zasílání vypracovaných domácích úkolů.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení Matematika Prvouka
Hádanky Puzzle Mláďata
Anagram s ř Rybaříme Jarní květiny
Zařaď slova Jarní kvítí Ptáci
Hláska s Ch Sčítání bez přechodu
Věty s ch
Slova s ch

 

Back To Top