Týdenní plán od 5. 2. do 9. 2. 2024

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen
 • Procvičování: VS, shoda, slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Matematika

 • Desetinná čísla – porovnávání, čísel. osa, zaokrouhlování na celky, …
 • G: trojúhelníky

Vlastivěda

 • Evropské státy a města

Přírodověda

 • Polární pás

Informatika

 • Data, druhy dat, doplňování tabulek a datových řad

Pracovní činnosti

 • Sestavování modelů podle předlohy

Výtvarná výchova

 • Základní tvary lineárního kresleného a plošného písma

Hudební výchova

 • Takt 4/4
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Na pondělí 5. února si děti přinesou cvičební úbor, který měly doma na vyprání.
 • Proveďte s dětmi kontrolu pomůcek do geometrie.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Vzory podst. jmen, koncovky podstatných jmen, pády,

Desetinná čísla – porovnávání, sčítání a odčítání, Práskni krtka, zaokrouhlování,

Slovensko – mapa, kvíz, doplň, Rakousko – mapa, kvíz, soutěžní kvíz,

Polární pás – doplň, hledej slovo,

Back To Top