Týdenní plán od 5. 12. do 9. 12. 2022

Český jazyk

 • Opakování významu slov
 • Samohlásky (krátké, dlouhé)
 • Psaní u, ú, ů
 • str. 48-50

Čtení

 • Pohádky a příběhy
 • Čtení s porozuměním
 • str. 49-53

Psaní

 • Procvičování tvarů písmen I, J, H, K
 • Opis a přepis
 • str. 28-29

Matematika

 • Vyvození číselného oboru 0-100
 • Sčítání celých desítek
 • Porovnávání
 • Znázorňování na číselné ose
 • str. 8-12

Prvouka

 • Domácí mazlíčci
 • Rodinné oslavy, Mikuláš
 • Opakování
 • str. 28-29, PS str. 28-31

Pracovní vyučování

 • Vystřihovánky

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření na základě vlastního prožitku – kresba čert , Mikuláš, anděl

Hudební výchova

 • Bubnování na drumbenech

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, dynamika

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte, prosím, pomůcky do vyučování – pravítko, lepidlo, nůžky, vybavená pouzdra…

Ve středu 7. 12. se pro děti uskuteční bubnování na drumbenech.

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Jiné
Samohlásky Sčítání desítek Příbuzenské vztahy Adventní kalendář
Délka samohlásek Odčítání desítek Spoj správně Jak to bylo na Mikuláše
Samohlásky Pexeso Mazlíčci jinak Koledy
Samohlásky u, ú, ů Opakuj – do 20
Procvičuj Opakuj + do 20

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top