Týdenní plán od 4. do 8. října 2010

Český jazyk

 • Uč. str. 21-25
 • druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací)
 • tvoření krátkých vět podle obrázku

Čtení

 • Uč. str. 27-30
 • čtení s porozuměním
 • orientace v textu
 • Podzime, podzime – zpaměti

Psaní

 • Písanka str. 9-11
 • jména dětí
 • velká tiskací písmena (budeme potřebovat do geometrie)
 • křížovka

Matematika

 • PS str. 16-18,25
 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku
 • slovní úlohy
 • čára rovná, lomená

Prvouka

 • Uč. str. 8, PS. str.14
 • charakteristické znaky podzimu
 • podzimní měsíce

Pracovní vyučování

 • vlastnosti materiálů

Výtvarná výchova

 • malba – řepa

Hudební výchova

 • nácvik písně Co to zvoní, co to cinká?
 • nota celá
 • poslech V. Novák – Bouře

Tělesná výchova

 • rozvoj obratnosti, síly a koordinace

Doplňující informace pro rodiče

 • Pomáhejte, prosím, dětem s přípravou učebnic podle rozvrhu. Nosí zbytečně těžké aktovky.
 • Do geometrie potřebují děti tužku č. 3 s ostrou špičkou.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top