Týdenní plán od 4. 6. do 8. 6. 2012

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov, koncovek podstatných jmen a shoda.
 • Souvětí a spojovací výrazy.
 • Učebnice str. 133-134.

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění.

Anglický jazyk

 • In the Down.
 • Lekce 27.

Matematika

 • Opakování učiva – zlomky, průměr, převody.
 • Geometrie: grafický součet, rozdíl a násobek úseček.
 • Učebnice str. 40-45.

Vlastivěda

 • 30-letá válka.
 • Jan Ámos Komenský.

Přírodověda

 • Ekosystém rybník – živočichové.

Pracovní činnosti

 • Herbář.

Výtvarná výchova

 • Přírodní objekty.

Hudební výchova

 • Bláznova ukolébavka.

Tělesná výchova

 • Atletika.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 4. 6. píšeme písemku z Čj, zadání na EL-CE.
 • Ve středu 6. 6. jedeme do Opavy na školní výlet. Vybíráme 150,- Kč. Peníze žáci donesou nejpozději 5. 6.
 • V pátek 8. 6. píšeme písemku z M, zadání na EL-CE.
 • Na pracovní sešity do 5. ročníku Aj a Čj vybíráme 260,- Kč. Peníze žáci donesou do 22. 6. 2012.
 • Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top