Týdenní plán od 4. 5. do 8. 5. 2015

Čtení

 • Hlasité čtení. Dočteme Slabikář.
 • Budeme pokračovat v Čítance.
 • Skládání ze složky.
 • Pracovní listy.

Psaní

 • Dokončení písanky č.4.
 • Diktát písmen, slabik a slov.
 • Přepis z tabule do sešitu.

Matematika

 • PS str.26 – 27, 30.
 • Trénování spojů – plus, mínus do 20.
 • Pokračujeme v řešení slovních úloh.

Prvouka

 • Roční období, měsíce, části dne.

Pracovní vyučování

 • Sázení stromků.

Výtvarná výchova

 • Zdobení přáníček.

Hudební výchova

 • Hry na Orfovy nástroje.

Tělesná výchova

 • Atletika – hod do dálky.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Každý den čtěte a trénujte psací písmena.
 2. Ve středu bude dětem předčítat místostarosta p. M. Špalek.
 3. Dne 6. 5. půjdeme sadit stromečky.
 4. Chlapci si přinesou pet-láhve, modré z magnesie ( 2ks).

Irena Santariusová, třídní učitelka

Procvičuj si učivo:

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Kvíz ke čtení Logcká hra Křížovka – mláďata
Počítač Procvičuj sčítání Poznáváme hodiny
Z pohádky do pohádky Procvičuj odčítání Co k sobě patří?
Urči počet slov ve větě    

Text

Back To Top