Týdenní plán od 4. 3. do 8. 3. 2024

Český jazyk

 • Opakování spodoby písmen BxP, DxT, ĎxŤ, VxF
 • Vyvození spodoby písmen ZxS, ŽxŠ
 • Opakování psaní y,ý,i,í po tvrdých a měkkých souhláskách
 • Opakování psaní ů,ú

Čtení

 • Plynulé čtení s výrazem
 • Orientace v textu
 • Prezentace domácí četby

Psaní

 • Opis, přepis slov, vět
 • Opis, přepis básní a říkadel

Matematika

 • Počítání do 100 s přechodem základu
 • Počítání se závorkami
 • Písemné sčítání a odčítání (pod sebou)
 • Sl. úlohy
 • Rýsování úseček dané délky, rýsování přímek

Prvouka

 • Test z Času – žáci, kteří chyběli v týdnu před prázdninami
 • Jaro
 • Jarní květiny
 • Stromy na jaře

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu vybavení pouzder, obalů na sešitech a přípravy na vyučování. Dětem chybí lepidla, tužky č. 3 na geometrii, fixy na tabulky….
 2. V pondělí 4. 3. proběhne pěvecká soutěž pro vybrané žáky – info viz EDU. Sraz v 7 h před školou.
 3. Děti dostanou v pondělí také souhlasy s kurzem Bruslení, prosím o jejich rychlé vyplnění, děkuji.
 4. Ve středu 6. 3. začne kurz Bruslení, všechny informace jsou již na Edu, v tištěné podobě budou součástí souhlasu, případně upřesním ještě aktuálně v úterý.
 5. Děti, které nebruslí se v úterý dozví, do které třídy budou zařazeny.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Spodoba Z x S Vlak Jarní rostliny
Spodoba Ž x Š Karty Jarní pexeso
Třídění Z x S

Třídění Ž x Š

Krtek Jarní květiny – anagramy

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top