Týdenní plán od 4. 3. do 8. 3. 2024

Český jazyk

 • Mluvnice: Podstatná jména – rod, číslo, pád.
 • Procvičování VS po B, L, M, slovních druhů,. Uč. str. 68, 69, 7.
 • Čtení: Literatura umělecká a věcná.
 • Psaní: opis, přepis – str. 9, 10.

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Procvičování pamětného i písemného sčítání a odčítání.
 • Dělení se zbytkem, PS str. 33.
 • G: Rýsování kružnic podle zadání, PS str. 37 a 38.

Prvouka

 • Léčivé, jedovaté a chráněné rostliny.
 • Okrasné rostliny.
 • PS str. 43-45

Pracovní činnosti

 • Příprava jednoduchého pokrmu

Výtvarná výchova

 • Sledování základních přírodních zákonitostí.

Hudební výchova

 • Bedřich Smetana

Tělesná výchova

 • Posilování svalů trupu – válení, házení, pokládání plných míčů, soutěže ve družstvech.

Doplňující informace pro rodiče

 • 4. 2. – přinést cvičební úbor.
 • 5. 2. – příprava jednoduchého pokrmu (suroviny nakoupím), děti si přinesou vhodné oblečení.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA     
Jazyk český Matematika PRV HV
Podstatná jména Písemné sčítání Společné znaky rostlin Bedřich Smetana – video
Určuj rod podst. jmen Písemné odčítání Kořen
Pádové otázky Pamětné sčítání List
Procvičuj pádové otázky Pamětné odčítání Květ
Trenažér pádů Tajné obrázky Rostliny kvetoucí a nekvetoucí
Pády podst. jmen s obrázky Pětiminutovka Znaky rostlin
Slovní druhy – pexeso Dělení se zbytkem Rozdělení rostlin
Slovní druhy – Harry Potter Jarní rostliny
Back To Top