Týdenní plán od 3. 4. do 5. 4. 2013

 • 4. A
 • 730× přečteno

Český jazyk

 • Shrnutí učiva o podstatných jménech
 • Slovesný čas minulý a budoucí
 • Čtení: orientace v textu

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění

Anglický jazyk

 • Opakování učiva

Matematika

 • Opakování jednotek délky a hmotnosti
 • Slovní úlohy
 • Geometrie: útvary souměrné podle osy

Vlastivěda

 • Kosmova Kronika česká
 • Přemysl Otakar I.

Přírodověda

 • Živočichové v okolí lidských obydlí
 • Hospodářská zvířata

Pracovní činnosti

 • Dokončení práce z minulé hodiny

Výtvarná výchova

 • Nádobí – vodové barvy

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Dopravní výchova – testy

Informatika

 • Psaní ZAV

Doplňující informace pro rodiče

Do pracovního vyučování budeme potřebovat zbytky látek, lepidlo a ostré nůžky.

Jana Ulmová, zástup tř. uč. T. Hazuchové

Back To Top