Týdenní plán od 31. 5. do 4. 6. 2021

Český jazyk

 • Slovní druhy – opakování
 • Psaní – písanka str. 27, 28 – úhledné písmo
 • Čtení – rychlé, plynulé  a bezchybné

Anglický jazyk

 • My body, my face

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným  činitelem
 • Dělení a násobení v oboru násobilky
 • Jednotky času
 • G –  obdélník, strana, obvod

Prvouka

 • Člověk – shrnutí
 • Významné dny

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodním materiálem

Výtvarná výchova

 • Výtvarné zachycení přírody

Hudební výchova

 • Základy hudební nauky, poslech
 • Deklamace říkadel

Tělesná výchova

 • Pohybové chvilky
 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte pomůcky, doplňte chybějící.
 2. Zkompletujte cvičební úbor – Tv probíhá ve venkovních prostorech.
 3. Sledujte zprávy v Edupage.
 4. Omlouvejte absenci dětí.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top