Týdenní plán od 31. 10. do 4. 11. 2022

Český jazyk

 • Stavba slova (kořen), slova příbuzná.
 • Vyjmenovaná slova po B.
 • Čtení: charakteristika lit. postav, dramatizace pohádky, tiché čtení, správné frázování.
 • Sloh: vyprávění příběhu podle předlohy.

Anglický jazyk

 • My toys.

Matematika

 • Násobilka 9.
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu i s přechodem.

Prvouka

 • Krajina v okolí domova.

Pracovní činnosti

 • Práce s modelovací hmotou.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné využití při hře s barvou.

Hudební výchova

 • Doprovod na Orffovy nástroje, nácvik jednoduchého kánonu.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 31. 10. mají děti v angličtině Halloween (mohou si přinést masky).
 2. V úterý 1. 11. je další plavecký výcvik (učíme se první a poslední hodinu JČ a ČT).
 3. Prosím o kontrolu věcí do výuky.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA HRAVĚ  
Jazyk český Matematika Prvouka Angličtina
Spodoba všechno Trenažér násobení a dělení s 8 Typy krajiny Procvičuj slovíčka
Kořen slova Trenažér násobení a dělení s 9 Státní symboly Barvy
Slova příbuzná Sčítání a odčítání do 100 Hymna Barvy1
Kořen, předpona, přípona Početní trenažér + a  – Typy krajiny Toys
Vyjmenovaná slova po B Orientace v krajině
Řazení VS
Tvary VS
Šibenice VS
Back To Top