Týdenní plán od 31. 1. do 4. 2.

 • 4. B
 • 705× přečteno

Český jazyk

 • Vzory rodu ženského – píseň, kost – učebnice str. 87-91
 • Procvičování koncovek podstatných jmen – pracovní sešit
 • Texty českých i cizích autorů

Český jazyk – sloh

 • Popis loutek
 • Úpravy textů

Anglický jazyk

 • Barvy
 • Sloveso have got

Matematika

 • Řešení slovních úloh – učebnice str. 32-35
 • Násobení dvojciferným činitelem – učebnice str. 35-37

Vlastivěda

 • Orientace na mapě ČR
 • Nejstarší osídlení naší vlasti

Přírodověda

 • Včela medonosná
 • Bělásek zelný – učebnice str. 57-60

Pracovní činnosti

 • Obrázek z přírodnin

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce
 • Umění a vznik uměleckého díla

Hudební výchova

 • Rytmizace říkadel
 • Píseň Vdávalo se
 • Poslech – J.S.Bach

Tělesná výchova

 • Pohyb podle hudby
 • Stoj o rukou
 • Hry s míčem

Informatika

 • Metody a nástroje vyhledávání informací
 • Psaní všemi deseti

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 31. 1. jedeme do kina v Krnově, po návratu pololetní vysvědčení.

V pátek 4. 2. pololetní volno.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

 

Back To Top