Týdenní plán od 31. 1. do 4. 1.

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen
 • Shoda podmětu s přísudkem

Český jazyk – sloh

 • Líčení zážitků – uč. str. 71

Anglický jazyk

 • A letter to my penfriend
 • TO HAVE

Matematika

 • Desetinná čísla –  sčítání
 • Písemné dělení

Vlastivěda

 • Opakování – světadíly a oceány
 • Evropa – pohoří, poloostrovy, ostrovy

Přírodověda

 • Shrnutí učiva za 1. pololetí

Pracovní činnosti

 • Stříhání a šití

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí jedeme do kina a poslední hodinu rozdáme výpis vysvědčení za 1. pololetí.

V pátek 4. 1. mají žáci pololetní prázdniny.

Nové učivo v tomto týdnu probírat nebudeme, mnoho dětí je nemocných, pouze opakujeme.

                             Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top