Týdenní plán od 30. 9. do 4. 10.

 • 5. A
 • 1010× přečteno

Český jazyk

 • Předpony s, z, vz
 • Pravopis slova vyjmenovaná a příbuzná
 • Zápis čtenářský sešit
 • Noviny a časopisy

Český jazyk – sloh

 • Článek do dětského časopisu

Matematika

 • Jednotky délky
 • Jednotky hmotnosti
 • Obvod trojúhelníku

Vlastivěda

 • Národní obrození

Přírodověda

 • Rudy, paliva
 • Třídění organismů

Informatika

 • Šablony
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Koláž

Výtvarná výchova

 • Dokončení prací
 • Listy – barva, klovatina

Hudební výchova

 • Intonační cvičení
 • Nácvik nové písně
 • J. S. Bach – poslech ukázek

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě
 • Hody na cíl

Doplňující informace pro rodiče

V případě příznivého počasí – ve čtvrtek 3. 10. – vycházka do přírody. Info na elce.

Taťána Hazuchová, tř. uč.

Back To Top