Týdenní plán od 30. 5. do 3. 6. 2011

 • 4. B
 • 468× přečteno

Český jazyk

 • Větný rozbor – učebnice str. 133-134
 • Procvičování pravopisu vyjmenovaných slov a koncovek podstatných jmen – pracovní sešit
 • Texty z internetu

Český jazyk – sloh

 • Inzerát – učebnice str. 126

Anglický jazyk

 • Dneska
 • Dny v týdnu, vyučovací předměty

Matematika

 • Opakování učiva – pracovní sešit
 • Grafický rozdíl úseček
 • Slovní úlohy – učebnice str. 44-46

Vlastivěda

 • Reformy Josefa II.
 • Vlastivědné křížovky

Přírodověda

 • Vzájemná závislost organismů a neživé přírody /úkryty, potrava/
 • Význam přírodních celků pro člověka

Pracovní činnosti

 • Stavby z kostek

Výtvarná výchova

 • Loutkové divadlo

Hudební výchova

 • Poslechy ukázek z hudebních děl
 • Rytmy
 • Písně dle zpěvku s doprovodem

Tělesná výchova

 • Cvičení v přírodě

Informatika

 • Psaní všemi deseti
 • Procvičování – WORD, Malování …

Doplňující informace pro rodiče

V případě příznivého počasí ve čtvrtek 2. 6. – vycházka do přírody. Pokyny v ŽK.

Ve dnech 8. – 9. 6. – školní výlet. Informace v příloze ŽK.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top