Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12. 2020

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova s, v, z – opakování a procvičování učiva.
 • Slovesa – infinitiv. Jednoduché a složené tvary sloves.
 • Společná četba.

Český jazyk – sloh

 • Popis věci a děje.

Anglický jazyk

 • Are they monkeys?

Matematika

 • Násobení a dělení do  10 000 zpaměti i písemně.
 • Geom.: rýsování kolmic a rovnoběžek.

Vlastivěda

 • ČR – pohoří, hory a nížiny.

Přírodověda

 • Stavba těla rostlin.

Informatika

 • Bobřík informatiky.

Pracovní činnosti

 • Pokusy a pozorování.

Výtvarná výchova

 • Řešení dekorativní plochy.

Hudební výchova

 • Referáty a poslech.

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 30. 11. 2020 děti nastupují k prezenční výuce.
 • HV a TV se nevyučuje.
 • Výuka končí celý týden v 12:15 hod.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

M a ČJ VL a PŘ
Pamětné +, – do 10 000

Zaokrouhlování

VS po V

VS po Z

VS – procvičování

Povrch ČR

Pohoří ČR – slepá mapa

Hory ČR – test

Třídění rostlin

Znaky života rostlin

Plody rostlin

 

Back To Top