Týdenní plán od 30. 1. do 3. 2. 2023

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen
 • Pravopisná cvičení
 • Recitace

Český jazyk – sloh

 • Úprava textu

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Opakování učiva
 • Slovní úlohy
 • Jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Evropské státy a města

Přírodověda

 • Botanické a zoologické zahrady

Informatika

 • Psaní ZAV
 • Práce s klávesnicí

Pracovní činnosti

 • Dokončení maňáska

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se – kino

Hudební výchova

 • Nevyučuje se – pololetní prázdniny

Tělesná výchova

 • Přehazovaná
český jazyk matematika vlastivěda JČ – opakování
vzory rodu středního pamětné násobení Evropa – řeky slovní druhy
vzory podstatných jmen písemné dělení Evropa – pohoří a nížiny shoda
koncovky podstatných jmen Př – podnebné pásy koncovky podstatných jmen
Back To Top