Týdenní plán od 3. 4. do 7. 4. 2023

Český jazyk

 • Opakování – zájmena, podstatná a přídavná jména
 • Druhy číslovek – skloňování základních
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se – prázdniny

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Sčítání a odčítání zlomků
 • Opakování jednotek délky, času, hmotnosti a objemu
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Evropská unie
 • Praha – hlavní město

Přírodověda

 • Trávicí soustava -zdravá životospráva

Informatika

 • Kopírování a vkládání textu

Pracovní činnosti

 • Ozdoba k Velikonocům

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se – prázdniny

Hudební výchova

 • Nevyučuje se – prázdniny

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Pohybové hry
matematika český jazyk Vlastivěda Přírodověda
převody jednotek zájmena Praha Trávicí soustava
zlomky druhy číslovek
Back To Top